Informasjon
Siprex Cille – "Iris"
  • Lives with Gry.
  • 11.january.2009
  •  13kg
  • 46cm
  • Pedigree
  • Show 1x CAC 1x res.CAC
  • Mother to our  A-litter, C-litter, D-litter and F-litter

Health
  • Eye-examination: 08.10.2011 -FREE og 13.03.15- katarakt ikke medfødt, minimal irisatrofi v.øye
  • Heart auscultation: 11.07.2012  og 2015 - FREE
  • Myostatin mutation -FREE